Wat willen wij bereiken?

Stichting Woongenot kan met haar steun en advisering bereiken dat het verantwoordelijkheidsgevoel en zelfredzaamheid van burgers voor hun directe leef- en woonomgeving wordt vergroot en daarmee de sociale cohesie en het woongenot.