Producten en diensten

Producten en diensten

De stichting Woongenot vertaalt het woonrecht van bewoners in een optimale woonbeleving voor bewoners. Stichting Woongenot biedt ter ondersteuning van VvE’s de volgende diensten/producten:
1.     Het bieden van bestuurlijke ondersteuning en het verzorgen van voorlichting over ontwikkelingen die VvE’s raken
2.     Het (eventueel inrichten en) verzorgen van de (Financiële) Administratie
3.     Het adviseren over bouwtechnische, economische, financieel en juridische en kwesties
4.     Het bemiddelen bij conflicten tussen bij VvE’s betrokken partijen (Mediation)
5.     Het ontwikkelen van innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie
6.     Het verrichten van onderzoek o.a. naar energiemetingen

7.     Het ontwikkelen en verzorgen van cursussen en trainingen gericht op bewoners en bewonersgroepen