Organisatie en werkwijze

Organisatie en werkwijze van de stichting

Organisatiestructuur
De stichting kent een bestuur, een directeur, ondersteuners en een pool van professionals met uiteenlopende deskundigheden om een integraal aanbod te kunnen waarborgen.
In 2012 en 2013 wordt de stichting ondersteund door een extern adviseur vanuit het SBAW.
Het bestuur bestaat uit drie leden, de uitvoerende leiding berust bij de directeur.
De stichting kent verder 4 typen van medewerkers: administratieve ondersteuners (MBO niveau), generalisten (HBO niveau), Specialisten (WO niveau). Naast de inhoudelijke deskundigen werkt de stichting ook met ondersteuners op het terrein van communicatie, ICT e.d.