Stichting Woongenot

Stichting Woongenot stelt zich ten doel bewoners van Rotterdam te ondersteunen met advies, ondersteuning en/of cursussen bij woon- en bouwproblemen.
Het werk van de Stichting Woongenot is erop gericht om de zelfredzaamheid van bewoners en bewonersgroepen te bevorderen waardoor bewoners en bewonersgroepen meer eigen verantwoordelijkheid gaan nemen bij het invullen van hun woon- en leefomgeving.De werkwijze van de stichting Woongenot is gebaseerd op een vijftal complementaire  uitgangspunten:
1.     Professionele houding, opstelling en werkwijze
2.     Projectmatig en procesmatige aanpak
3.     Naast de klant staan waardoor bewoners en of bewonersgroepen en of bestuurders altijd eigenaar zijn en blijven van hun eigen probleem
4.     Leermatige elementen inbrengen waardoor bewoners en of bewonersgroepen en of besturen en bestuurders van de ondersteuning, advies en of begeleiding ook iets leren
Wederzijds profijt van elkaars netwerken

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>