Wie zijn wij?

Mijn naam is Sibel Eskici en directeur van Stichting Woongenot. Ik ben 41 jaar, heb een kind en een partner. Ik ben opgeleid als architect aan de TU Delft. Mijn afstudeeropdracht heeft plaats gevonden in Times Square, New York. Mijn afstudeermentoren waren de bekende architecten Pi de Bruijn en Hein de Haan. Mijn onderwerp ging over de stadsvernieuwing die New York destijds onderging. Na mijn studie heb ik diverse banen gehad . Ik ben onder meer architect, volkshuisvestingadviseur, projectleider en docent geweest. Al mijn beroepen en vrijwilligerswerk hadden te maken met Rotterdam en/of stadsvernieuwing. Ik ben niet geboren in Rotterdam maar in Antakya (Turkije) .  De eerste 6 jaren van mijn leven heb ik in Turkije doorgebracht maar daarna ben ik Rotterdam mijn leven tot nu toe, trouw gebleven. Rotterdam is mijn stad. Met deze gedachte hebben Mark van der Eerden en ik in 2011 Stichting Woongenot opgericht.  Met als doel het optimale woongenot van bewoners, zowel huurders als eigenaren in Rotterdam en omgeving, te bevorderen.

Mijn naam is Juan Jonas  en ik adviseert en ondersteun vanaf september 2011 de directeur/coördinator in woord en daad. Dit doe ik vanuit SBAW in het kader van de overeenkomst met Palet/provincie Noord-Brabant. Ik ben binnen mijn adviserende- en ondersteunende rol in de komende tijd belast met een aantal specifieke taken. De inzet van  mij voor Woongenot is ongeveer acht uur per week en duurt tot half 2014.

Mijn naam is Mark van der Eerden. Ik ben adviseur van de Stichting Woongenot. Ik heb in 2011 de stichting opgericht samen met Sibel Eskici. Wij geloven erin dat deze stichting een heel goede bijdrage kan leveren in het versterken en verbeteren van de woonbeleving en woonomgeving van met name Rotterdammers.

Inmiddels ben ik uit het bestuur in oprichting gestapt. Als vrijwillger ben ik nog aan deze stichting verbonden gebleven.  In deze ondersteuningsrol richt ik mij primair op innovatie, marketing en netwerken. In mijn dagelijks leven ben ik directeur van het SBAW/cultuurscouts. Ik ben woonachtig in Rotterdam, ben 55 jaar en heb drie kinderen en een partner.

Drs. Corrine Oudijk

Opgeleid als socioloog aan de Erasmusuniversiteit. Was coördinator emancipatieonderzoek bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (o.a. auteur van de Sociale Atlas van de Vrouw 1983). Vervulde daarna diverse directiefuncties bij de overheid. Zij was o.a. bij de gemeente Delft directeur Welzijn Onderwijs en Cultuur en bij de gemeente Rotterdam directeur Algemene Zaken van de GGD en directeur Onderzoek en Statistiek. Op dit moment werkt zij op freelance basis als projectmanager voor projecten op het terrein van leefbaarheid, openbare ruimte en cultuur. Daarnaast heeft zij diverse bestuursfuncties in de culturele en welzijnssector.

Rene Hoff is 59 en ruim dertig jaar actief in de volkshuisvesting. In eerste instantie als participatiemedewerker, later als adviseur, manager, directeur en bestuurder van woningcorporaties; ook in Rotterdam. Al die tijd is de bewoner en vooral de klant stevig in beeld geweest. De kwaliteit van dienstverlening en klantenbinding dient ook voor Woongenot van hoog niveau te zijn. Rene woont en is actief in Rotterdam, onder meer in de politiek als deelraadslid in Prins Alexander. Zijn betrokkenheid bij de stad en de volkshuisvestelijke onderwerpen is groot. Rene is voorzitter van het bestuur van SW en zet zich graag voor de verdere uitbouw van het aantrekkelijke adviesbureau in.

 

Mijn naam is Ron van Gelder, van 19-10-1951, geboren en getogen in Rotterdam. Daar ook altijd werkzaam geweest. Van 1972 tot 1988 bij de Sociale Dienst en van 1988 tot heden bij de woningcorporatie Woonstad Rotterdam en  haar voorgangers.

Bij Woonstad ben ik altijd in het management actief geweest; vanaf 01-01-2010 ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid en aantrekkelijkheid op en aan de West-Kruiskade. Ik werk graag met en voor de mensen in de oude wijken.  Ik zet me in de volle breedte in om bij te dragen aan de leefbaarheid in die wijken.  Door de jaren heen heb ik in vrijwel alle wijken van Rotterdam gewerkt en heb ik vele bewoners en professionals, veelal tot mijn genoegen,  leren kennen.

Graag zet ik dit nog jaren door.